Onze club

Historiek

Onze club werd gesticht in 1962. Wij zijn aangesloten bij de WBV en hebben stamnummer 81973003.
Sindsdien werden jaarlijks zonder onderbreking verschillende wedstrijden georganiseerd.
Verschillende categoriën kwamen aan bod. De laatste jaren gunnen wij de kans aan de kleinere zijnde nieuwelingen en juniores.

Op 20 april 2012 ontvingen wij machtiging van Z.M. Koning Albert II om de titel Koninklijke Wielerclub Sport & Nering Kooigem te dragen. Tijdens de officiële plechtigheid op 11 september 2012 overhandigde de heer gouverneur Carl Decaluwé het officieel brevet in het Provinciaal Hof in Brugge.

Financiële middelen

Om dit alles te organiseren moeten wij over voldoende financiële middelen beschikken. Deze middelen hebben wij in eerste instantie te danken aan onze trouwe sponsors. De plaatselijke bevolking draagt eveneens zijn steentje bij. Ook de verkoop van programma's en van drank tijdens de wedstrijden brengen een aardig bedrag in het laadje

Medewerkers

Wij zijn heel trots op onze medewerkers. We beschikken over een potentieel van een 50-tal mensen die ons helpen om alles in goeie banen te leiden.